Списък на всички туристически сдружения в България

публикувано на 08.02.2016 11:51

Представяме Ви пълния списък на всички туристически сдружения в България, които имат регистрация в министерството на туризма към месец Февруари 2016. 
Наименование, седалище и адрес на сдружението, телефон, факс, ел. поща, интернет страница
Сдружение „Асоциация на българските туроператори и туристически агенти“ - София, общ. Столична община, ул. "Христо Белчев" №1, тел. 02/9805255, факс. 02/9805255, адрес на електронна поща: info@abtta.com, интернет страница: www.abtta.com
Сдружение „Съюз на хотелиерите и собствениците в к. к. Боровец“ - к.к. Боровец, общ. Самоков, клуб-хотел "Янакиев"",
Сдружение „Съвет по туризъм – Пловдив“ - Пловдив, общ. Пловдив, пл. "Централен", сградата на ТИЦ, тел. 032/656793,0888/909960, адрес на електронна поща: tourismplovdiv@abv.bg, интернет страница: www.tourismplovdiv.org
Сдружение „Туристическо сдружение Каварна“ - Каварна, общ. Каварна, ул. "Дончо Ил. Стойков" №10, тел. 0887/102189, факс. 057/083997, адрес на електронна поща: tur.sd.kavarna@mail.bg,tur.sd.kavarna@gmail.com, интернет страница: visitkavarna.blogspot.com
Сдружение „Девин – минало, настояще, бъдеще“ - Девин, общ. Девин, ул. "Освобождение" №19, ет. 1, тел. 0897595959, адрес на електронна поща: devin.ppf@gmail.com,
Сдружение „Туристическо дружество Бунтовна“ - Кръстевич, общ. Хисаря, тел. 0887/651858, адрес на електронна поща: buntovna@mail.bg,
Сдружение „Бургаска регионална туристическа камара“ - Бургас, общ. Бургас, ул. "Стефан Караджа" №3, ет. 3, тел. 056/847970, 0896/980055, 0884/862070, адрес на електронна поща: brtcamara@yahoo.com, интернет страница: www.brtc-bourgas.org
Сдружение „Бургаска регионална туристическа асоциация“ - Бургас, общ. Бургас, ул. "Конт Андрованти" №1, тел. 056/841966, факс. 056/841966, адрес на електронна поща: brta@abv.bg, интернет страница: www.brta.eu
Сдружение „Регионален бизнес център Плевен“ - Плевен, общ. Плевен, пл. „Карол I“ №5, ет. 3, тел. 064/810444, факс. 064/810444, адрес на електронна поща: rbcp@abv.bg, интернет страница: phototourismbg.com, jobs-pl.org
Сдружение „Туристическо дружество Ржана“ - Игнатица, общ. Мездра, ул. „Георги Димитров“ №13, тел. 0886/068597,
Сдружение „Зелена България“ - София, общ. Столична община, ул. „Първа българска армия“ №119, тел. 0882/966441, адрес на електронна поща: greenbul@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Урвич“ - София, общ. Столична община, ул. „Юрий Гагарин“ №30Б, тел. 0882/966321,
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите Стара Загора - Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. „Захари Княжевски“ №73, ет. 1, ап. 1, адрес на електронна поща: office@hrc-stz.eu, интернет страница: www.hrc-stz.eu
Сдружение „Съвет по туризъм Самоков“ - Самоков, общ. Самоков, ул. „Хан Кубрат“ №, тел. 0750/32602, факс. 0750/32621, адрес на електронна поща: council_of_tourism_samokov@abv.bg,
Сдружение „Туристическа камара - Приморско“ - Приморско, общ. Приморско, ул. „Трети март“ №11, вх. Г, ет. 1, тел. 0550/32308, факс. 0550/32308, адрес на електронна поща: chamber@primorsko-info.com, интернет страница: www.primorsko-info.com
Сдружение „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ - София, общ. Столична община, ул. „Твърдишки проход“ №15, тел. 02/9427130, факс. 02/9582843, адрес на електронна поща: office@bubspa.org, интернет страница: www.bubspa.com
Сдружение „Съюз на хотелиерите“ - к.к. Златни Пясъци, общ. Варна, пл. „Параклиса“ №1, сградата на Кабелна телевизия, ст. 5, тел. 052/356409, 0884/974803, факс. 052/355731, адрес на електронна поща: hoteliersunion@goldensands.bg,
Сдружение „Българска асоциация на туристическите агенции“ - София, общ. Столична община, ул. „Триадица“ №6, тел. 02/9888040, факс. 02/9888040, адрес на електронна поща: office@batabg.org, интернет страница: www. batabg.org
Сдружение „Туристическо дружество Синаница 2000“ - Кресна, общ. Кресна, ул. „Ново село“ №4, тел. 074/332240, 0887/494915, адрес на електронна поща: petar.galchev@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Стратеш“ - Ловеч, общ. Ловеч, ул. „д-р Васил Караконовски“ №2, тел. 068/588606, 0884/213030, 0882/966457, адрес на електронна поща: strateshlovech@gmail.com,
Сдружение „Туристическо дружество Момини двори“ - Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. „Солун“ №26, тел. 0882/966483, 0882/966484, 0882/966485, адрес на електронна поща: mominidvori@mail.bg,
Сдружение „Местен съвет по туризъм – Елена“ - Елена, общ. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ №1, тел. 0878/911611, адрес на електронна поща: elctourelena@gmail.com,
Сдружение „Дружество за туризъм Овчарица“ - общ. Стара Загора, с. Ковачево,ТЕЦ „Марица изток 2“, тел. 042/662881, 0882/966388, факс. 042/662222, адрес на електронна поща: ovcharica@abv.bg, интернет страница: http://ovcharitsa.dir.bg
Сдружение „Съюз на екскурзоводите в България“ - к.к. Златни Пясъци, общ. Варна, тел. 052/612811, факс. 052/612809, адрес на електронна поща: bulguide@bulguide.bg, интернет страница: www.bulguide.bg
Сдружение „Съюз на собствениците“ - к.к. Слънчев Бряг, общ. Несебър, Генерална дирекция, ет. 2, ст. 24, тел. 0554/22050, факс. 0554/22050, адрес на електронна поща: ssslb@abv.bg, ssslb@mail.bg, интернет страница: www.uhsb.net
Сдружение „Туристическо дружество Трапезица - 1902“ - Велико Търново, общ. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов“ №79, ет. 2, тел. 062/635823,0896/647778, факс. 062/635823, адрес на електронна поща: trapezitca_1902@abv.bg, интернет страница: trapezitca_1902.com
„Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Тракия 2008“ - Димитровград, общ. Димитровград, ул. „Димитър Благоев“ №11, тел. 0889/516653, адрес на електронна поща: shr.trakia-2008@abv.bg,
Сдружение „Варненска туристическа камара“ - Варна, общ. Варна, кв. "Чайка", бл. 128, тел. 052/612811, 052/612809, факс. 052/612809, 052/612811, адрес на електронна поща: office@vct-bg.org и ofiice@varnatourism@com, интернет страница: www.vct-bg.org
Сдружение „Туристическо дружество Бачо Киро“ - Дряново, общ. Дряново, ул. „Стефан Стамболов“ №7, тел. 0676/7233, факс. 0676/72332, адрес на електронна поща: bacho_kiro2@abv.bg, интернет страница: www.tdbachokiro.com
Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите - Сандански - Сандански, общ. Сандански, ул. „Македония“ №1, тел. 0746/31910, 0898/700192, факс. 0746/31910, адрес на електронна поща: ahrt_sandanski@abv.bg, интернет страница: www.ahrt-sandanski.com
Сдружение „Туристически център - Елхово“ - Елхово, общ. Елхово, ул. „Търговска“ №23, тел. 047/881073, 0988/854784, факс. 047/881073, адрес на електронна поща: info@elhovo.org, интернет страница: www.elhovo.org
Сдружение „Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите“ - Варна, общ. Варна, бул. „Княз Борис I“ №111, тел. 052/389789, 0888/402339, факс. 052/389786, адрес на електронна поща: varh@abv.bg, интернет страница: www.varh.org
Сдружение „Туристическо дружество Боерица“ - Владая, общ. Столична община, ул. „Войнишко въстание“ №61, тел. 0887/779957, адрес на електронна поща: nan_na@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Орела - 1935“ - Хисаря, общ. Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ №12, тел. 0893/654238,0889/273342, адрес на електронна поща: orela_hissar@abv.bg,
Сдружение „Български туристически съюз“ - София, общ. Столична община, общ. Столична, ул. „Васил Левски“ №75, тел. 02/9873409, факс. 02/9862255, адрес на електронна поща: bts.sofia@gmail.com, интернет страница: www.btsbg.org
Сдружение „Съвет по туризъм - Троян“ - Троян, общ. Троян, ул. „Васил Левски“ №133, тел. 02/4030200, адрес на електронна поща: infotroyan@yahoo.com,troyantour@abv.bg, интернет страница: www.troyaninfo.com
Сдружение „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в град Русе“ - Русе, общ. Русе, ул. „Муткурова“ № 11, тел. 0888/701703, адрес на електронна поща: shrr_ruse@abv.bg, интернет страница: shr-ruse.bg
Сдружение „Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация“ - София, общ. Столична община, ул. „Г.С. Раковски“ №145А, тел. 02/9876586, факс. 02/9880578, адрес на електронна поща: bhra_office@abv.bg, интернет страница: www.bhra-bg.org
Сдружение „Туристическо дружество Алеко-1900“ - Нова Загора, общ. Нова Загора, пл. „Свобода“ №8, ет. 2, тел. 0882/966199, 0882/996200, адрес на електронна поща: tdaleko1900@abv.bg, интернет страница: www.aleko1900.webnode.com
Сдружение „Зелени традиции - Зетра“ - Боснек, общ. Перник, ул. „Явор“ №1, тел. 0878/798595, адрес на електронна поща: zetra_bosnek@abv.bg,
Сдружение „Тракийски туристически район“ - Пловдив, общ. Пловдив, пл. „Централен“ №1, Туристически информационен център, тел. 032/656793, 0888/909960, адрес на електронна поща: ttr@trakiatour.com, интернет страница: www.trakiatour.com
Сдружение „Туристическо дружество Батьовци“ - Батак, общ. Батак, пл. „Освобождение“ №5, адрес на електронна поща: batuvci@mail.bg, интернет страница: www.batak-bg.com
Сдружение „Туристическо дружество Осогово“ - Кюстендил, общ. Кюстендил, ул. „Цар Михаил“ №5, тел. 0882/966426, адрес на електронна поща: td_osogovo.org@abv.bg ,
Сдружение „Туристическо дружество Белите брези“ - Ардино, общ. Ардино, ул. „Бели брези“ №36, тел. 03651/4526, факс. 03651/4568, адрес на електронна поща: n_hodjov@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Еделвайс“ - Пловдив, общ. Пловдив, бул. „България“ №37, тел. 032/955141,
Сдружение „Дом на туриста - Васил Апостолов“ - Перник, общ. Перник, кв. „Иван Пашов“, бл. 16, вх. А, ет. 8, ап. 23, тел. 076/606208,
Българска Организация за Конгресен Туризъм - София, общ. Столична община, ул. „Позитано“ №9, вх. А, ет. 7, оф. 21, тел. 0888/970428, адрес на електронна поща: office@bcvb.eu,
Сдружение „Туристическо дружество Белоградчишки скали“ - Белоградчик, общ. Белоградчик, ул. „Васил Левски“ №1, тел. 0897/030557,
Сдружение „Туристическо дружество Здравец-Климент“ - Климент, общ. Карлово, ул. „1-ва“ №2, тел. 0899/917930, адрес на електронна поща: kmet_m@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Миньох“ - Дебелец, общ. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий Търновски“ №32, тел. 0888/331720, адрес на електронна поща: petrovps@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Еделвайс“ - Лозница, общ. Лозница, ул. „Васил Левски“ №6, тел. 08475/2551, 0882/966430, 0885/919674, факс. 08475/2403, адрес на електронна поща: lz_edelvais@abv.bg,
Сдружение на туристическите хорове в България - София, общ. Столична община, ул. „Калоян“ №6, офис 111, тел. 0896/688566,
Сдружение „Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия - АСЕТИ“ - София, общ. Столична община, р-н Красно село, бул. „Цар Борис III“ №23, тел. 02/8220966, 0889711753, адрес на електронна поща: aseti06@mail.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Патлейна“ - Велики Преслав, общ. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“ №21, тел. 0882/966439, адрес на електронна поща: td.patleina.vp@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Родни Балкани“ - Варна, общ. Варна, ул. „Преслав“ №30, тел. 052/630283, адрес на електронна поща: td_rodnibalkani@abv.bg,
Сдружение „Студентско туристическо дружество Академик“ - Варна, общ. Варна, ул. „Д. Чинтулов“ №1, тел. 052/356080, факс. 052/356080, адрес на електронна поща: ocacademic@abv.bg, интернет страница: ocacademic.com
Сдружение „Туристическо дружество Купена“ - Пещера, общ. Пещера, ул. „Ив. Попов“ №16, тел. 0896/715972,
Сдружение „Туристическо дружество Еделвайс“ - Сандански, общ. Сандански, ул. „Околовръстно шосе“ №1, тел. 0896/688395, адрес на електронна поща: edelvais_td@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество - Алеко“ - Средец, общ. Средец, ул. „Лиляна Димитрова“ №4, тел. 0888/637777, адрес на електронна поща: nnenchevbg@abv.bg,
Сдружение „Култура и туризъм на Българския Североизток“ - Варна, общ. Варна, кв. „Чайка“, бл. 128, тел. 052/627900, факс. 052/627900, адрес на електронна поща: culture-bg@hotmail.com,
Сдружение „Туристическо дружество Орфей-1970“ - Девин, общ. Девин, ул. „Младост“ №5, тел. 0876/535435, адрес на електронна поща: solaris_bg@mail.bg, интернет страница: www.dqvolskotogarlo.com
Сдружение „Туристическо дружество Триградски скали“ - Триград, общ. Девин, тел. 0896/715175,
Сдружение „Туристическо дружество Приста“ - Русе, общ. Русе, ул. „Княжеска“ №1, ет. 1, тел. 082/820272, факс. 082/820271, адрес на електронна поща: prista_td@abv.bg, интернет страница: td-prista.org
Сдружение „Туристическо дружество Бонония“ - Видин, общ. Видин, ул. „Цар Александър II“ №19-21, тел. 094/600546,0896/766143, адрес на електронна поща: dunav_vidin@abv.bg, интернет страница: tdbononia-vidin.bg
Сдружение „Туристическо дружество Владислав Варненчик“ - Варна, общ. Варна, ж.к. „Младост“, стадион „Младост“, тел. 052/984341, адрес на електронна поща: t.d.vladislav@abv.bg, интернет страница: www.tdvladislav.hit.bg
Сдружение „Спелео Клуб Кристал – гр. Девин“ - Девин, общ. Девин, ул. „Младост“ №5, тел. 0890/112483, адрес на електронна поща: solaris_bg@mail.bg,
Сдружение „Туристическо дружество – Равни чал“ - Костенец, общ. Костенец, ул. „Патриарх Евтимий“ № 18, тел. 07144/5018,
Сдружение „Туристическо дружество Добротица“ - Ново Ботево, общ. Добрич-селска, тел. 0896/688561, адрес на електронна поща: nvasilev@nsi.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Рилски езера“ - Дупница, общ. Дупница, ул. „Кокиче” №1, тел. 0701/50513, 0988/818931, 0882/966396, адрес на електронна поща: tdrilskiezera@gmail.com, интернет страница: tdrilskiezera.org
Сдружение „Туристическо дружество Родопи“ - Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Лютиче” №, тел. 0886/941265,
„Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград” - Велинград, общ. Велинград, ул. „Васил Априлов” №5, адрес на електронна поща: shr-vel@cbivel.org,
Сдружение „Спортно туристическо дружество Мотен“ - София, общ. Столична община, ул. „Кораб планина” №49, тел. 02/9805533, адрес на електронна поща: moten@mail.bg, интернет страница: www.motensport.com
Сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина“ - Плевен, общ. Плевен, ул. „Дим. Константинов“ №23 А, тел. 0882/966309, адрес на електронна поща: turist.pl@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество - Аспарухов хълм“ - Лом, общ. Лом, ул. „Христо Ботев“ №10, тел. 0888/598364,
Сдружение „Туристическо дружество Мадарски конник“ - Шумен, общ. Шумен, ул. „Христо Ботев“ №15, тел. 0549/78448,0896/688543, факс. 0549/78448, адрес на електронна поща: tdmadarski_konnik.bts@abv.bg, интернет страница: www.td-madarski-konnik.hit.bg
Сдружение „Туристическо дружество Росица“ - Павликени, общ. Павликени, ул. „Цар Иван Асен II“ №19, тел. 0888015280, адрес на електронна поща: trifonova27@abv.bg,
Сдружение „Планински орли - Драгалевци“ - София, общ. Столична община, кв. „Драгалевци“, ул. „Ангел Букорещлиев“ № 8, тел. 0878/261626, интернет страница: www.p-orly.com
Сдружение „Българска туристическа камара“ - София, общ. Столична община, ул. „Света София“ №8, ет. 4, тел. 02/9865133, факс. 02/9865133, адрес на електронна поща: btch@btch.bg, btch@abv.bg, интернет страница: www.btch.bg
Сдружение „Туристическо дружество Радецки - 99“ - Козлодуй, общ. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ №13,
Сдружение „Съюз на собствениците за развитие на к.к. Златни пясъци“ - к.к. Златни Пясъци, общ. Варна, Административна сграда, офис 109, тел. 0888/707150, адрес на електронна поща: ssrzp@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Родни простори“ - Елхово, общ. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ №66, тел. 0882/966417, адрес на електронна поща: td_rp@mail.bg,
Национална асоциация за детски и младежки туризъм - София, общ. Столична община, ж.к. „Младост 1 А”, бл. 506, оф. 2, тел. 02/9523856, факс. 02/9866404, адрес на електронна поща: info@nadmt.org, интернет страница: www.nadmt.org
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Казанлък - Казанлък, общ. Казанлък, ул. „Петко Стайнов“ №9, тел. 0431/64411, факс. 0431/62161, адрес на електронна поща: office@hotres-kz.com, интернет страница: www.hotres-kz.com
Сдружение „Туристическо дружество Айгидик - Благоевград“ - Благоевград, общ. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №23, тел. 073/884157, адрес на електронна поща: ajgidik@abv.bg,
Сдружение „Съюз на инвеститорите в туризма“ - София, общ. Столична община, ул. „Симеоновско шосе“ №110А,
Сдружение „Туристическо дружество Буйна гора“ - Разград, общ. Разград, ул. „Княз Борис” №76, тел. 084/626760, адрес на електронна поща: tdbuinagora@abv.bg,
Национален Борд по Туризъм - София, общ. Столична община, ул. „Оборище“ №19, тел. 02/9430610 и 02/9430611, факс. 02/9463740, адрес на електронна поща: office@nationaltourismboard.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Дино 2012“ - София, общ. Столична община, ул. „Страцин“ № 3, тел. 0889/489334, адрес на електронна поща: skidino@mail.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Свищи Плаз - 2013“ - Златица, общ. Златица, пл. „Македония“ № 1, тел. 0888/393851,
Сдружение „Туристическо дружество Зелена Долина“ - Гьоврен, общ. Девин, тел. 0877/664401, 03041/6244, адрес на електронна поща: velizar_shanov@abv.bg,
Сдружение „Българска асоциация за пещерен и екотуризъм” - София, общ. Столична община, р-н „Триадица“, ул. „Денкоглу“ № 2, ет. 2, ап. 2, тел. 02/4172027, факс. 02/4172715, адрес на електронна поща: office.centre@bapet.net, интернет страница: www.bapet.net
Национална асоциация Хотел, Ресторант, Кафетерия – ХоРеКа - София, общ. Столична община, ул. „Света София“ №8, ет. 2, тел. 02/9805248, факс. 02/9805248, адрес на електронна поща: xopeka@abv.bg, интернет страница: www.xopeka.com
Сдружение „Туристическо дружество Паничище“ - Сапарева баня, общ. Сапарева баня, ул. „Германея“ № 6, тел. 0896/688445, 0888/843759, адрес на електронна поща: tsverila@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество - Костандово“ - Костандово, общ. Ракитово, ул. „Христо Ботев” №37, тел. 0899/804391,
Сдружение „Туристическо дружество Амбарица“ - Троян, общ. Троян, парк „Къпинчо“, тел. 0889/435374, 0889/687238, адрес на електронна поща: ambarica@abv.bg, интернет страница: ambaricabg.com
Сдружение „Туристическо дружество – Славянка“ - Петрово, общ. Сандански, тел. 0882/966372,
Сдружение „Туристическо дружество Кадин мост“ - Невестино, общ. Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №33, тел. 0884/715572, адрес на електронна поща: valeri_ls@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество – Сирена“ - София, общ. Столична община, ж.к. „Разсадника“, бл. 87, вх. 6, тел. 0877/798779, адрес на електронна поща: sirena@mail.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Кабиле“ - Ямбол, общ. Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ №31, ет. 2, тел. 046/663755, 0886/797473, 0882/966402,
Сдружение ”Българско ски училище” - София, общ. Столична община, бул. „Никола Габровски” №1, Южни трибуни на басейн „Диана“, ет. 3, ап. 8, тел. 02/9628334, факс. 02/9628334, адрес на електронна поща: mail@bgskischool.com, интернет страница: www.bgskischool.com
Сдружение „Туристическо дружество Чернатица“ - Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Лютиче“ № 1, тел. 0886/941245, адрес на електронна поща: btspd@abv.bg,
Сдружение „Туристическо дружество - Кракра Пернишки“ - Перник, общ. Перник, ул. „Физкултурна” №1, тел. 0888/974530,
Сдружение „Туристическо дружество Кале“ - Стралджа, общ. Стралджа, ул. „Отец Паисий” №3, тел. 0887/244470,
Сдружение „Туристическо дружество Яворови скали“ - Поморие, общ. Поморие, ж.к. „Свобода“, бл. 18, вх. Б, ет. 4, ап. 25, тел. 0882/966425,
Сдружение „Туристическо дружество – Сексагинта Приста“ - Русе, общ. Русе, ул. „Чавдар войвода“ №6, тел. 0896/814001,0888/924818, адрес на електронна поща: pristabg@abv.bg, интернет страница: prista.com
Туристическо дружество - Върховръх - Перущица, общ. Перущица, бул. „Иван Вазов“ №78, тел. 882/966400 и 0882/966399, адрес на електронна поща: office@varhovrah.com, интернет страница: www.varhovrah.com
Сдружение „Туристическо дружество Хайдут“ - Калофер, общ. Карлово, ул. „Георги Шопов” №64, тел. 0882/966494,
Сдружение „Туристическо дружество Алеко Константинов 1899“ - София, общ. Столична община, пл. „Света Неделя” №19, тел. 02/9881343, 02/9883950/14, факс. 02/9881343,
Сдружение „Туристическо дружество Златна Панега“ - Луковит, общ. Луковит, ул. „Христо Ботев“ № 28, тел. 0888/872423,
Сдружение „Туристическо и природозащитно дружество Орлови скали“ - Провадия, общ. Провадия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №85, тел. 0882/966376, адрес на електронна поща: tpd.orloviskali@gmail.com, интернет страница: www.orloviskali.eu
Съюз на туристическия бизнес - Банско - Банско, общ. Банско, ул. „Цар Симеон“ №56, тел. 0888/844944, адрес на електронна поща: utbbansko_office@mail.bg,
Сдружение „Туристическо дружество Веслец“ - Враца, общ. Враца, ул. „Зорница” №4, тел. 0888/582438,
Сдружение „Туристическо дружество Студенец“ - Чепеларе, общ. Чепеларе, ул. „Шина Андреева” №2 А, тел. 03051/3261, адрес на електронна поща: td.studenec@abv.bg, интернет страница: www.studenets-chepelare.com
Сдружение „Туристическо дружество Цепина“ - Дорково, общ. Ракитово, ул. „Възраждане” №2, тел. 0895/838818,
Сдружение „Туристическо дружество Камъка“ - Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров” №2, тел. 0896/688455,
Туристическо дружество Руен - Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий“ №32, тел. 0882/966364, адрес на електронна поща: ruenplovdiv@hotmail.com,
Сдружение „Туристическо дружество Черноморски простори“ - Варна, общ. Варна, кв. „Младост“, бл. 124, вх. 6, ет. 2, ап. 1, тел. 0882/995030, адрес на електронна поща: prostory@abv.bg, интернет страница: www.bgturist.org
Сдружение „Туристическо дружество - Вишеград“ - Тополовград, общ. Тополовград, ул. „Мидия” №1, тел. 0888/825575, адрес на електронна поща: td-vishegrad@abv.bg,
„Общинско сдружение Балкан“ - Павел баня, общ. Павел баня, ул. „Бенковски” №1, тел. 0888/656324, адрес на електронна поща: titapetrova@dir.bg,titapetrova@abv.bg,
Сдружение „Европейски институт по културен туризъм - Еврика“ - Добрич, общ. Добрич, ул. Полковник Дрангов № 3, вх. В, ет. 1, ап. 2, тел. 058/603456, факс. 058/603456, адрес на електронна поща: albena_university@mail.bg, интернет страница: www.eurekainstitute.eu
Сдружение „Тур Клуб Ремарк“ - София, общ. Столична община, ж.к. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ №1, бл. 44, вх. Б, ет. 7, ап. 13, тел. 02/9717147, адрес на електронна поща: balkania@abv.bg, интернет страница: www.balkania.org
Сдружение „Българска федерация на туристите-ветерани“ - София, общ. Столична община, ул. „Дойран” №18,
Сдружение „Туристическо дружество – Милеви скали“ - Септември, общ. Септември, ул. „Александър Стамболийски” №32, тел. 03261/2288,0893/600598,
„Туристическо сдружение – гр. Китен“ - Китен, общ. Приморско, ул. „Бриз“ № 7а, тел. 0887/ 449933, адрес на електронна поща: turizamkiten@abv.bg,
Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“ - София, общ. Столична община, бул. „Александър Стамболийски“ №20, вх. В, партер, тел. 02/9807685, адрес на електронна поща: baatbg@gmail.com, интернет страница: www.baatbg.org
Регионална туристическа асоциация Родопи - Смолян, общ. Смолян, бул. „България“ №14, тел. 0301/63420 и 0884/422686, факс. 0301/63420, адрес на електронна поща: rtar@abv.bg, интернет страница: www.rodopi-bg.com
Ресторантьорски съюз Костинброд - Костинброд, общ. Костинброд, ул. „Детелина“ №1, тел. 0899/928939, адрес на електронна поща: syordanov@gmail.com,
Сдружение „Туристическо дружество Балканска звезда“ - Чифлик, общ. Троян, ул. „Тодор Каблешков“ №68, тел. 0884/600310,
Сдружение „Туристическа асоциация Банско“ - Банско, общ. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ №1, интернет страница: www.banskotourist.com
Сдружение „Туристическо дружество – Амбарица 1912“ - Троян, общ. Троян, ул. „Васил Левски“ №175, тел. 0888/568019,
Сдружение „Асоциация на екскурзоводите в България“ - София, общ. Столична община, ул. „Кракра“ №26, ет. 2, ап. 5, тел. 0888/837075, адрес на електронна поща: info@guidesbg.com, интернет страница: www.guidesbg.com
Българска транспортна камара - Варна, общ. Варна, кв. „Трошево“, бл. 34, вх. В, ет. 4, ап. 34, тел. 052/511211 и 0882/501150, факс. 052/505513, адрес на електронна поща: office@ventyvlc.com, интернет страница: www.ventyvlc.com
Сдружение „Туристически клъстер – Светът на траките“ - София, общ. Столична община, бул. „ген. Скобелев“ №6, ап. 6, тел. 0899/808005, факс. 02/8577157, адрес на електронна поща: trakite@mail.bg,
Сдружение „Долината на Места“ - Разлог, общ. Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 2, ет. 2, тел. 0886/884363, адрес на електронна поща: mestavalley@gmail.com,
Национален туристически клъстер - Българският пътеводител - София, общ. Столична община, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 10, вх. Б, тел. 02/9582257 и 0884/293280, адрес на електронна поща: info@bg-guide.org, интернет страница: www.bg-guide.org
„С Вяра, Надежда и Любов” - Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ №77, ет. 2, оф. 26,
Българска асоциация на експертите в туризма - София, общ. Столична община, ж.к. „Яворов“, бл. 23, вх. 3, ет. 1, ап. 19, тел. 0876/885575 и 0882/557747, адрес на електронна поща: baet_2009@abv.bg, интернет страница: www.baetbg.com
Национална асоциация по СПА и Уелнес туризъм - София, общ. Столична община, ул. „Бистрица“ №3, тел. 02/9813015 и 0888/127937, факс. 02/9813015, адрес на електронна поща: nast.bulgaria@mail.bg; stanleycomfort@yahoo.com, интернет страница: www.balkanspasummit.eu
Българска асоциация на собствениците в туризма - Бургас, общ. Бургас, ул. Александровска № 91, ет. 2, тел. 0885284255, адрес на електронна поща: Bg_bast@abv.bg,
Туристическо дружество "Сърнена гора" - Стара Загора, общ. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 62, тел. 042/638435;0882966463, адрес на електронна поща: Td_sarnena_gora@abv.bg,
Център за интерпретиране на наследството - София, общ. Столична община, р-н Изток, ул. Ю.Гагарин № 22, бл. 154-А, вх. 1, ет. 17, ап. 67, тел. 0888880281, адрес на електронна поща: mborisova@bitex.com,
Варненска асоциация на туристическите агенции - Варна, общ. Варна, бул. Княз Борис I № 91, ет. 1, ап. 1, тел. 052/630701, адрес на електронна поща: vasta.us1@gmail.com,
Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите - Варна, общ. Варна, ул. Любен Каравелов № 54, ет. 1, тел. 0887626080;052/610307, интернет страница: office@bgsommelier.com
Алианс на туризма в Югоизточен район - Бургас, общ. Бургас, ул. Морска № 16, тел. 0888584924, адрес на електронна поща: mindzova@abv.bg,
Туристическо дружество "Амбарица- 21" - Троян, общ. Троян, ул. Ген. Карцов № 65, тел. 0897567320, адрес на електронна поща: ambarica21@abv.bg,
ТД "Веселец- Враца- гр. Враца" - Враца, общ. Враца, ул. Зорница № 4, тел. 0888582438,
СНЦ Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан - Тутракан, общ. Тутракан, ул. Гео Милев № 15, вх. А, ет. 2, ап. 7, тел. 0892212817; 0897771259, адрес на електронна поща: office@tutrakan-tourism.eu,
Сдружение на хотелиери, ресторантьори и търговци "Чепеларе"- гр. Чепеларе - Чепеларе, общ. Чепеларе, ул. Мурджовска № 2, тел. 0887898724, адрес на електронна поща: Shrt.chepelare@gmail.com,
Съюз на родопските хотелиери и ресторантьори - Смолян, общ. Смолян, бул. България № 10, тел. 0884422686, адрес на електронна поща: srhr@abv.bg,
Югоизточен съюз на екскурзоводите "Ваня Райкова" - Бургас, общ. Бургас, ул. Шести септември № 8, ет. 1, тел. 0888384423, адрес на електронна поща: guidebs@mail.bg,
Сдружение на хотели и ресторанти- Поморие - Поморие, общ. Поморие, бул. Яворов № 45, тел. 0888801133,
Сдружение Три Шест Пет - София, общ. Столична община, ул. Г. С. Раковски № 163А, ет. 2, ап. 7, тел. 0899962382, адрес на електронна поща: info@365association.org,
Бизнес асоциация Слънчев бряг- БАСБ - Бургас, общ. Бургас, ул. Александровска № 45, ет. 2, тел. 0899772155, адрес на електронна поща: ba.sunnybeach@abv.bg,
Сдружение Клубът на хотелиера - Несебър, общ. Несебър, ул. Любен Каравелов № 15, тел. 0888811118, адрес на електронна поща: hoteliers@abv.bg,
Туристическо дружество Вихрен 1925 - Банско, общ. Банско, пл. Възраждане № 4, тел. 0895709253, адрес на електронна поща: gpidov@abv.bg,
Алианс за популяризиране и развитие на туризма в регион Банско - Банско, общ. Банско, ул. България № 22, тел. 0885917537, факс. 0749/84480, адрес на електронна поща: alliancebansko@gmail.com,
Съвет за развитие на туризъм в община Несебър - Несебър, общ. Несебър, ул. Иван Вазов № 12, ет. 4, ап. 7, адрес на електронна поща: nessebar.dnes@gmail.com,

Източник: Национален регистър към министерство на туризма на Р. България