Права при пътуване със самолет

публикувано на 11.05.2015 19:06

Пътуващите със самолет се радват на редица права при анулиране и закъснение на полети, както и при загуба или повреда на багаж. Ето и някои от основните права:

Отказ от качване на борда

Когато авиокомпания не може да качи на борда всички пътници за даден полет, преди да откаже качване на борда, тя е задължена първо да потърси доброволци сред пътниците които доброволно да се откажат от местата си на полета срещу компенсация. Допълнително към компенсацията, авиокомпанията трябва да предложи на доброволците или премаршутиране или пълно възстанояваване на стойноста на билета.

Вие може да получите компенсация между 125 и 600 евро в зависимост от дължината на полета и закъснението породено от премаршутирането. Когато доброволците изберат премаршутиране, авикомпанията трябва да предложи и допълнителна помощ като осигуряване на напитки, храна, достъп до телефон, при необходимост хотелско настаняване за една или повече нощувки и транспорт между летището и хотела. 

Отмяна на полет

При отмяна на полет имате право на същите компенсации както при отказ от качване на борда, освен ако авиокомпанията не ви е информирала за отмяната най-малко 14 дена преди датата на полета или не ви е предложила премаршутиране с други полети с подобни времена на излитане и пристигане както на първоначалния полет, или ако авиокомпанията успее да докаже че отмяната на полета е в резултат от извънредни събития.

В допълнение, авикомпанията трябва да ви предложи избор измежду следните опции:
  • Възстановяване на сумата платена за билета ви в срок от 7 дена
  • Премаршутиране до крайната ви дестинация при сходни условия
  • Да се погрижи за вас при необходимост (достъп до телефон, напитки, храна, настаняване, транспорт до средството за настаняване). 
Дълги закъснения

Вие имате право на обгрижване от страна на авиокомпанията (достъп до телефон, напитки, настаняване, транспорт до средството за настаняване), ако закъснението е:
  • Над два часа за полет с дължина до 1,500 км
  • Над три часа за по-дълги полети в Европейския Съюз или за полети с дължина от 1,500 км до 3,500 км  
  • Над 4 часа за полети с дължина на 3,500 км извън Европейския Съюз
Ако закъснението е над 5 часа и вие решите да не продължавате пътуването, имате право на пълно възстановяване на сумата платена за билета и да бъдете качени на обратен полет до дестинацията от която сте започнали пътуването си първоначално.

Ако пристигнете в крайната си дестинация със закъснение от 3 часа и повече имате право на същата компенсация както при отменен полет, освен ако авиокомпанията не докаже, че закъснението не е породено от извънредни обстоятелства. В допълнение, имате право да държите авикомпанията отговорна за вреди настъпили в резултат от закъсненията. 

Загуба на багаж

Ако багажът Ви е загубен, повреден или го получите със закъснение, имате право на компенсация в размер до 1,220 евро. В случаите когато авиокомпанията е взела всички възможни мерки да предотврати загубата или повредата на багаж, или когато такива мерки са били невъзможни, авиокомпанията се освобождава от отговорност.

Ако Вашият багаж е бил загубен, повреден или забавен, Вие трябва да предявите претенция пред въздушния превозвач до 7 дни след получаване на багажа. За закъсняло получаване на багажа, максимално разрешеният период е 21 дена.

Моля имайте предвид, че настоящата статия е с информативна цел. Информацията може да не е актуална към момента когато я преглеждате. За актуална информация и конкретни запитвания за помощ, моля обръщайте се към официалните служби на Европейската комисия и Европейският Съюз, имащи отношение към правата на пътниците.

Прозрачност на цената на билета

Според законодателството на ЕС, когато купувате билет за полет заминаващ от летище в ЕС, всички условия трябва да бъдат ясно упоменати. Крайната цена за плащане трябва да бъде показвана през цялото време и трябва да включва тарифата за превоз, летищните такси, допълнително дължими суми и всички останали такси които са известни към момента на обявяването на цената. Стойността на билета трябва ясно да показва стойността на всички отделни компоненти – тарифа, такси на авиокомпанията, летищни такси, всички останали такси.

Всички опционални услуги към билета трябва също да бъдат упоменати по лесен и ясен за разбиране начин още в самото начало на процеса на резервация. Резервирането им в никакъв случай не трябва да бъдат от задължителен характер. 

Източник: Сайт на Европейската комисия