Общи условия


Travelmix.bg е комуникационно-информационна услуга, която позволява на крайни интернет потребители от една страна и туристически компании от друга страна да разменят информация помежду си. Travelmix.bg е собственост на УЕБИКОН ЕООД, ЕИК: 202662780, със седалище и адрес на управление гр. София, България.

Общи условия за туристически компании
Общи условия за потребители

 Общи условия за туристически компании


1. Условия за ползване

За да използвате услугите предоставени от travelmix.bg Вие декларирате, истинността на фирмените данни въведени по време на регистрацията, както и че сте търговско дружество, което не е в несъстоятелност и притежава валиден лиценз за туристическа или туроператорска дейност издаден от Министерството на Икономиката на Р. България. Вие декларирате, че в случай на изпадане в несъстоятелност или отнемане (временно или постоянно) на лицензът Ви, Вие ще деактивирате незабавно профилът си в travelmix.bg и ще уведомите екипът на travelmix.bg за промяната в обстоятелствата Ви. В случай на неспазване на настоящата декларация, travelmix.bg има право да прекрати незабавно вашата регистрация. 

2. Взаимодействие с потребители

Като част от услугата, потребителите Ви изпращат запитвания за туристически продукти и услуги, като очакват Вие да им отговорите с конкретни предложения. Съгласявайки се да използвате услугата, Вие приемате да отговаряте на всички получени запитвания в срок до 72 часа от получаването им. От време на време и без предварително предизвестие този срок може да бъде променян, като за всяка промяна ще бъдете уведомявани. Вие се съгласявате да изпращате отговор само на запитванията, за които може да предложите продукт или услуга. Вие се съгласявате Вашият отговор да бъде конкретен и да съдържа предложение за организиране или продажба на продукт или услуга със цена, срокове за резервация, условия и начин за плащане, описателна и друга информация необходима на потребителя за да вземе решения за покупка.

Вие се съгласявате да не изпращате на потребителя обща, рекламна или друга несвързана със запитването информация или да изисквате контактна или друга лична информация като условие да изготвите предложение за пътуване.

Използвайки услугата, Вие се съгласявате, че е възможно от време на време да получавате запитвания, които са неистински или съдържащи информация от разнообразно естество. Тези запитвания може да са в резултат от хакерски атаки, злонамерени потребители и други. В случаите когато получавате такива запитвания, имате право да не отговаряте. 

3. Условия за използване на услугата 

Регистрацията и достъпът до платформата са безплатни. След 01.09.2016 ще бъдат въведени платени форми на изполване на някои от услугите в платформата под формата на абонамент, за което всички регистрирани агенции ще бъдат уведомени предварително. На база на променените условия, Вие може да решите дали да закупите абонамент за достъп до тези услуги. Не използването на платените услуги по никаквъв начин няма да доведе до други произтичащи задължения от Ваша страна.

4. Платени услуги 

Считано от 01.09.2016, следните услуги са достъпни само след закупуване на абонамент: отговаряне на запитвания от потребители, публикуване на нови оферти, изпращане на В2В запитвания до други регистрирани агенции. Вие може да получите информация за цените на абонаментите, както и да заявите такива от профилът Ви, достъпен след регистрация и вход в платформата.

Вие имате право да анулирате всички заявени абонаменти в срок от 72 часа след заявка, при пълно възстановяване на сумата. След изтичане на този срок, платени суми по абонамент не се възстановяват. 

travelmix.bg има право да анулира абонамент в случай че той не е заплатен в срок от 72 часа след заявка. Всички абонаменти се заплащат по банков път. 

5. Публикуване на съдържание

Като допълнителна опция, Вие може да имате възможност да публикувате оферти за туристически продукти които предлагате или друга информация. Вие изцяло носите отговорност за изображенията и текстовото съдържание което публикувате. При публикуване на изображения или текст, които са обект на авторско право на трети лица, без изричното тяхно съгласие, носите цялата произтичаща от това Ви действие отговорност. Съдържанието се публикува от Вас и от Ваше име. При съмнение за публикуване на подвеждащо съдържание, неистински оферти или информация която е злонамерана и увреждаща името на други юридически или физически лица умишлено или неволно, travelmix.bg има право без предупреждение да спре показването на такава информация, както и временно да блокира достъпът Ви до услугата. 
 
6. Получаване на електронни съобщения

Като неразделна част от услугата, Вие се съгласявате да получавате системни съобщения по електронната поща за направени нови запитвания, рекламни съобщения или друг вид комуникация изпращана от travelmix.bg по електронната поща, която сте обявили в потребителския си профил.
 
7. Отказ от търсене на отговорност
 

Ползването на услугите на travelmix.bg е на Ваша собствена отговорност. С използването на услугите Вие декларирате Вашето съгласие да не търсите от travelmix.bg и фирмата собственик "УЕБИКОН ЕООД" никаква отговорност за претърпени щети, косвено или пряко, възникнали от използването на услугите. travelmix.bg и фирмата собственик не е посредник и по никакъв начин не участва в търговските взаимоотношения между Вас и потребителите. 


 Общи условия за потребители


1. Условия за ползване

Като потребител на travelmix.bg, Вие се съгласявате, че ще използвате услугата единствено за Ваша лична цел, лишена от търговски или незаконоъобразен смисъл, съобразена с изискванията на настоящите общи условия. Ще използвате travelmix.bg за да правите само запитвания, породени от реална нужда от услугата, които отговарят на изискванията на настоящите общи условия. Вие се съгласявате да не изпозвате услугата със спекулативна цел, като не предоставяте фалшива или злонамерена информация, или всякаква друга информация, която не е пряко свързана с използването на услугата. Вие се съгласявате да не изпозвате софтуер или други средства, създаващи масирани или автоматизирани попълвания на форми и изпращащи запитвания, целящи да попречат на нормалната работа на travelmix.bg и неговите партньори. 

След изтичане на срока за отговор на всяко запитване, travelmix.bg може да Ви изпрати по електронната поща електронен формуляр за споделяне на мнението Ви от услугата. Ако решите да напишете мнение, с изпращането му Вие се съгласявяте travelmix.bg да публикува на страниците си текстът на Вашето мнение, както и името което сте написали във формуляра.  

2. Промени

travelmix.bg си запазва правото да променя или прекратява предоставянето на услугите си от време на време без предупреждение, по каквато и да било причина, без основание за претенции от Вас или която и да е било друга трета страна. travelmix.bg си запазва правото да променя общите условия в бъдеще без предупреждение, по каквата и да е било причина, без основание за претенции от Вас или която и да е било друга трета страна. Валидни са тези общи условия, качени на сайта travelmix.bg към момента на използване на услугата. Приканваме Ви да се запознавате с общите условия всеки път когато използвате услугите на travelmix.bg.

3. Защита на лична информация

Повече информация относно поверителността и защитата на вашите данни, можете да намерите в нашата "Декларация за поверителност".

4. Отказ от търсене на отговорност


Ползването на услугите на travelmix.bg е на Ваша собствена отговорност. С използването на услугите Вие декларирате Вашето съгласие да не търсите от travelmix.bg и фирмата собственик Уебикон ЕООД никаква отговорност за претърпени щети, косвено или пряко, възникнали от използването на услугите.
 

5. Трети страни /Туристически компании/

Част от услугата предоставена от travelmix.bg, включва взаимодеиствие с трети страни, наричани още туристически компании. Туристическите компании не са собственост на travelmix.bg и travelmix.bg не продава или препродава техни продукти и услуги. Всички произтичащи от използването на услугата търговски взаимоотношения са изцяло и единствено между Вас и туристическите компании. travelmix.bg и фирмата собственик Уебикон ЕООД не носят отговорност за съдържанието на комуникацията от страна на туристическите компании, както и за техните търговски практики, актуално състояние или валидност на лиценз за туристически услуги. 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Повече информация относно поверителността на вашите данни, можете да намерите в нашата "Декларация за поверителност".
 

Това съобщение е актуализирано за последен път на 19 април 2019 г.